پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

 

تحقق چشمگیر طرحهای مدیریت منابع آب استان در سال 89

طرحهای مدیریت منابع آب استان در سال 1389 تحقق چشمگیری داشته و تکمیل طرحهای در دست اجرا و مطالعه طرحهای جدید در راستای تحقق اهداف، سیاستها و برنامه‌های مصوب هیئت دولت در بخش آب استان در دستور کار سال جاری ست.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی مهندس علیرضا عامری افزود: در سال گذشته طرحهای آبرسانی به شهرهای بزرگ استان، طرحهای شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایاب سدها، ساخت بندهای انحرافی و سدهای مخزنی جدید در استان و بازگشایی و ساماندهی رودخانه‌های استان پیشرفت بسیار خوبی داشته‌اند.
وی گفت: در سال 89 طرح بزرگ و ملی آبرسانی به شیروان با ظرفیت انتقال سالانه 10 میلیون متر مکعب آب با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید، طرح آبرسانی به بجنورد با ظرفیت انتقال سالانه بیش از 20 میلیون متر مکعب آب از سد شیرین دره بیش از 60 درصد، طرح آبرسانی به اسفراین با ظرفیت انتقال سالانه 10 میلیون متر مکعب آب 88 درصد و طرح آبرسانی به گرمه و جاجرم نیز با ظرفیت انتقال سالانه دو نیم میلیون متر مکعب آب بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی یافته است.
او افزود: شبکه اصلی آبیاری پایاب سد شیرین دره به طول 58 کیلومتر که در دست ساخت است و 5600 هکتار از زمین‌های منطقه را پوشش خواهد داد در سال گذشته 66 درصد پیشرفت فیزیکی یافت.
به گفته وی شبکه فرعی آبیاری پایاب سد شیروان نیز به طول 94کیلومتر برای پوشش 490 هکتار زمین زراعی در سال گذشته 64 درصد و شبکه فرعی آبیاری پایاب سد اسفراین هم به طول 237 کیلومتر برای پوشش 550 هکتار زمین زراعی در سال گذشته 79 درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: شبکه های آبیاری و زهکشی ساخته شده در پایاب سدهای استان 158 کیلومتر متر طول دارند و در مجموع 14 هزار هکتار زمین کشاورزی پایاب سدهای استان را به صورت توسعه زمین‌های آبی و یا بهبود آبیاری زمین‌های دیم پوشش می دهند.
مهندس عامری افزود: علاوه بر این موارد حدود 125 کیلومتر شبکه آبیاری و زهکشی برای پوشش بیش از سه هزار هکتار از زمین‌های پایاب چهار سد جدید در دست ساخت استان ساخته خواهد شد و شبکه های آبیاری و زهکشی پنج سد در دست مطالعه استان نیز در مجموع بیش از یکصد کیلومتر است که حدود هشت هزار هکتار را پوشش خواهند داد.
او اظهار داشت: علاوه بر پنج سد ساخته شده در استان، این شرکت چهار سد جدید در دست اجرا و پنج سد دیگر نیز در دست مطالعه دارد که سدهای در دست اجرای استان نیز مراحل موفق را پشت سد گذاشته‌اند.
وی گفت: سد مخزنی گلول با توان تنظیم سالانه دو میلیون 700 هزارمتر مکعب آب ، 77 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، سدهای مخزنی سومبار و قزلداش نیز هریک با توان تنظیم سالانه حدود هشت میلیون متر مکعب آب، در سال گذشته تجهیز کارگاه و تملک زمین شده و شش درصد پیشرفت داشته اند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته سه بند انحرافی شامل بند انحرافی امانلی با توان انحراف 10میلیون متر مکعب آب در سال، بند انحرافی قره‌خانبندی با توان انحراف 10 میلیون متر مکعب آب در سال و بند انحرافی قتلیش با توان انحراف 13 میلیون و 120 هزار مترمکعب آب در سال در مجموع با توان انحراف بیش از 33 میلیون متر مکعب آب به بهره‌برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی افزود: در سال گذشته پروژه بازگشایی رودخانه مرزی سومبار به طول 32 کیلومتر به طول کامل انجام شد و کار ساماندهی 12 کیلومتر از این رودخانه نیز 97 درصد پیشرفت فیزیکی یافت.
مهندس عامری تاکید کرد: تکمیل طرحهای در دست اجرا و مطالعه طرحهای جدید مدیریت منابع آب استان در راستای تحقق اهداف، سیاستها و برنامه‌های مصوب هیئت دولت در بخش آب استان در دستور کار سال جاری این شرکت است.

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی