پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی در شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی برگزار شد

نخستین کارگاه آموزشی سامانه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت زیست محیطی به مدت دو روز در شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس "علیرضا عامری" مدیرعامل این شرکت، هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی کارکنان، مشاوران و پیمانکاران با مفاهیم و الزامات مدیریت ایمنی، سلامت حرفه ای و مدیریت زیست محیطی و همچنین آشنایی با روشهای اجرائی و نظارتی برای تحقق این استانداردها در عملیات اجرایی اعلام کرد.
وی گفت : سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به سازمانها کمک می کند تا شرایط مخاطره آمیز فعالیت ها را شناسایی و میزان ریسک مرتبط با مخاطرات را به نحوی کاهش دهد که برای سازمان قابل تحمل باشد .
او با تاکید بر لزوم برگزاری این قبیل کارگاههای آموزشی، افزود : این کارگاهها به انجام بهتر ارزیابی ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها ، اطمینان از اجرا و رعایت قوانین ، برنامه ریزی برای تحقق اهداف ، اجرای فعالیت های کنترلی و نظارتی و افزایش میزان آگاهی و دلگرمی کارکنان و وابستگان به سازمان کمک می کند.
کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در این کارگاه آموزشی دو روزه که در محل سالن همایشهای این شرکت برگزار شد به صورت فعال حضور داشتند.
 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی