یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

آشنایی تشکلهای آب بران خراسان شمالی با تجربیات موفق تشکلهای استان سمنان

رییس گروه تجهیز منابع مالی و مشارکتهای مردمی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: نمایندگان تشکلهای آب بران زمین های پایاب سدهای استان در سفری به استان سمنان با نیم قرن تجربیات شرکتهای تعاونی آبیاری و کشاورزی مجن آشنا شدند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، مهندس "سیدمحسن مدنی" افزود: این سفر با پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی و در قالب حضور در همایش دستاوردها، چالشها و بررسی راهکارهای عملی برای ایجاد تشکلهای فعال و پایدار و همچنین فعالیت‌های شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی در شهر مجن انجام شد.
وی تصریح کرد: نمایندگان تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی پایاب سدهای خراسان شمالی در این سفر با دستاوردهای علمی و عملی شرکت تعاونی آبیاری وکشاورزی مجن در مدیریت مردمی عرضه و تقاضای منابع آب آشنا شدند.
او اعلام کرد: در استان خراسان شمالی تاکنون 22تشکل غیردولتی برای مدیریت مردمی تقاضای آب در پایاب سدهای استان تشکیل شده است که 11 تشکل در پایاب سدهای شیروان، 9 تشکل در پایاب سد شیرین دره و دو تشکل نیز در پایاب سد اسفراین تشکیل شده است.
مهندس مدنی اظهار داشت: این تشکلها با هدف واگذاری کار مردم به مردم تشکیل شده است و 18 هزار هکتار از زمین‌های پایاب سدهای استان را زیر پوشش دارند.
 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی