پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

 

کاهش بی‌سابقه ذخایر سدهای خراسان شمالی

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: حجم ذخایر آب سدهای استان در این فصل از سال به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس"رضا نعیمی" مجموع حجم مفید ذخایر آب سدهای استان را در اواسط آذرماه جاری 50 میلیون متر مکعب ذکر و تصریح کرد: این رقم در زمان مشابه سال گذشته بیش از یکصد میلیون متر مکعب بود.
او تصریح کرد: این مقدار کاهش ذخایر آب سدهای استان در حدود یک دهه اخیر از زمان بهره‌برداری سدهای استان تاکنون تجربه نشده است.
وی مجموع توان تنظیم آب توسط سدهای استان را حدود 165 میلیون متر مکعب در سال ذکر کرد.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: در 9 ماه گذشته از سال جاری بیش از دو برابر حجم آب ورودی به سدهای استان، آب برای مصارف شرب و بهداشت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست از این سدها خارج شده است.
مهندس نعیمی گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 83 میلیون متر مکعب آب از سدهای استان برای مصارف کشاورزی و محیط زیست و شرب رها شده در حالی که در همین مدت تنها 37میلیون متر مکعب آب وارد مخازن این سدها شده است.
به گفته او ازابتدای سال جاری تاکنون حدود 37 میلیون متر مکعب آب از سد شیرین‌دره خارج شده است در حالیکه در همین مدت تنها 19 میلیون متر مکعب آب وارد این سد شده است.
وی حجم آب خروجی از سدهای اسفراین و شیروان در 9 ماه گذشته از سال جاری را نیز به ترتیب حدود 30 و 16 میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت : در همین مدت به ترتیب حدود 12 و 6 میلیون متر مکعب آب وارد این سدها شده است.
او تصریح کرد: افزایش برداشت از منابع ذخیره شده سدها، فقدان الگوی کشت مناسب، کاهش شدید بارندگی و کاهش رواناب‌ها از عمده دلایل ادامه روندکاهش ذخایر آب سدهای استان است.
وی تاکید کرد: کشاورزان باید با برنامه‌ریزی صحیح کشت برای سال آینده به مدیریت صحیح تقاضایشان برای بهره برداری از منابع آب موجود و پیشگیری از بروز بحران کم آبی توجه بیشتری داشته باشند.
 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی