سه‌شنبه, 3 مهر 1397

 

 

برنامه‌های مدیریت منابع آب خراسان شمالی بازنگری می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: این شرکت برای تحقق شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" که نصب العین مدیران این شرکت قرار گرفته در سال جاری برنامه های مدیریت منابع آب استان را بازنگری و برنامه های راهبردی تر را با جدیت پیگیری می کند.

  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس علیرضا عامری در گفت و گوی رادیویی افزود: این شرکت برای تحقق این شعار برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای مدیریت منابع آب استان را با جدیت بیشتری پیگیری می کند.
وی اظهار داشت: مهار آبهاي مرزي با اولويت آبهاي مرزي مشترک، اعمال سياست نرخ گذاري مناسب آب براي مصارف مختلف، ايجاد تعادل در منابع آب زيرزميني با هدف توسعه پايدار، تامين آب مورد نياز بخشهاي مختلف مصرف از طريق تنظيم و بهره برداري منابع آب،اصلاح ساختار مصرف آب و افزايش سهم بخش صنعت با بهينه سازي مصرف آب بخش کشاورزي، استفاده از سامانه لحظه به لحظه براي انتقال سريع اطلاعات و تجهيزات ايستگاههاي اندازه گيري منابع آب، کنترل، مهار و تنظيم جريانهاي سطحي با احداث سدهاي مخزني، استفاده از دانش و تخصص نخبگان و انجام تحقيقات کاربردي در بخش آب و برون سپاري فعاليتهاي غير حاکميتي به بخش خصوصي و اجراي اصل 44 قانون اساسي، تقویت تشکلهاي بهره برداري آبهاي زيرزميني و شبکه هاي آبياري و واگذاري امر بهره برداري به مصرف کنندگان از مهمترین طرحهای بلند مدت این شرکت است.
او گفت: ايجاد تحول در فعاليتهاي اداري و تسهيل خدمات به مردم با استفاده از فناوريهاي نوين، مکانيزه نمودن فعاليتها با استفاده از فناوريهاي نوين و تکنولوژي اطلاعات، استقرار استانداردهاي مديريت کيفيت براي ارتقاء فعاليتهاي سازماني، توجه به منابع انساني شرکت، آموزش و ایجاد زمينه هاي رفاهي، ورزشي و ارتقاء دانش و رفاه منابع انساني شرکت از دیگر اهداف بلند مدت این شرکت است.
مهندس عامری در مورد طرحهای میان مدت این شرکت نیز افزود: ساخت و تکمیل سدهای گلول، سومبار ، قزل داش و گلمندره، افزايش ميانگين حجم آب تنظيم شده استان به ميزان 313 ميليون متر مکعب در سال، ساخت شبکه هاي آبياري و زهکشي اراضي پاياب سد شیرن دره و تکمیل شبکه 3 و 4 شبکه های شیروان بیدواز و چری از مهمترین این اهداف است.
او گفت: بهبود وضعيت بهره برداري منابع آب سطحي با احداث بندهاي انحرافي و ايستگاه پمپاژ به ظرفيت 65 ميليون متر مکعب و بهبود وضعيت بهره برداري از اراضي کشاورزي در سطح حدود 12 هزار هکتار با ساخت کانالهاي آبياري از دیگر اهداف میان مدت شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی است.
وی حجم منابع آب تجدیدپذیر استان را دو میلیارد و 420 میلیون متر مکعب در سال اعلام کرد و گفت: حدود دو سوم این مقدار منابع آبهای سطحی و بقیه منابع آبهای زیر زمینی استان را تغذیه می کند.
او اظهار داشت: حدود 93 درصد منابع آب استان برای مصارف کشاورزی استفاده می شود که بهره برداری از بخش عمده آن نیز به صورت سنتی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: برای مهار آبهای سطحی استان تاکنون پنج سد با توان تنظیم سالانه حدود 163 میلیون متر مکعب معادل 10 درصد آبهای سطحی استان ساخته شده است.
مهندس عامری افزود: در این راستا مطالعه 9 سد جدید نیز در سالهای اخیر در دستور کار این شرکت قرار گرفت که ساخت چهار سد جدید وارد مرحله اجرایی شده و بقیه در دست مطالعه است.
وی گفت: با ساخت چهار سد جدید در این استان توان تنظیم آبهای سطحی به 200 میلیون متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت.
او تامین آب آشامیدنی را از وظایف دیگر این شرکت ذکر کرد و گفت: پس از اجرای طرحهای تامین آب آشامیدنی این طرحها تحویل شرکتهای آب و فاضلاب می شود.
وی افزود: طرح آب رسانی از سد شیرین دره به بجنورد تاکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این طرح تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح را 600 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: چالش اصلی این طرح اختصاص نیافتن به موقع اعتبار برای تسریع در اجرا است.
او کل اعتبار برآورد شده مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال 1387 را 800 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: تاکنون برای آبرسانی به بجنورد شامل این طرح و همچنین طرح آبرسانی از چاههای ارکان و کلاته نقی 300 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و هزینه شده است.
منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی