پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

تفاهمنامه تامین و بهره برداری منابع آب بین آب منطقه ای خراسان شمالی و پتروشیمی خراسان امضا شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از امضای تفاهمنامه تامین و بهره برداری از منابع آب بین این شرکت و مجتمع پتروشیمی خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، مهندس " کاظم طاهریان" گفت: در این تفاهمنامه،  مقدار برداشت مجتمع پتروشیمی خراسان از منابع آب سطحی و زیر زمینی  خراسان شمالی و همچنین میزان پرداخت آب بهاء و حق نظارت به شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در سال 1394 تصریح و مورد تفاهم قرار گرفته است.

وی حجم آب مشخص شده برای برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان توسط مجتمع پتروشیمی را 300 لیتر بر ثانیه اعلام کرد و افزود: بخش عمده آب مورد نیاز این مجتمع در نیمه نخست سال از منابع آب زیرزمینی و در نیمه دوم سال نیز از منابع آب مازاد سطحی تامین می شود.

او گفت: بر اساس این تفاهمنامه، مقرر شده است، شمارشگرهای  هوشمند و تجهیزات قرائت از راه دور بر روی تمامی چاههای تامین آب مجتمع پتروشیمی خراسان و همچنین بند انحرافی قارلق با اعتبارات مجتمع پتروشیمی و نظارت شرکت آب منطقه ای نصب شود.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی