پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

214 کیلومتر از رودخانه‌های مهم خراسان شمالی به ساماندهی نیاز دارد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: تاکنون 104 کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های مهم استان ساماندهی و لایروبی شده و 214 کیلومتر دیگر نیاز به ساماندهی دارد.  

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس "رضا نعیمی" گفت:  استان خراسان شمالی شش هزار و 600 کیلومتر رودخانه و مسیل دارد که دو هزار و 100 کیلومتر آن رودخانه ها و مسیل‌های مهم است.

وی افزود: قبل از تشکیل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی 55 کیلومتر و از زمان تشکیل این شرکت در اوایل سال 1385 تاکنون، یکهزار و 600 کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های مهم استان مطالعه و حدود حریم و بستر آنها مشخص شده که تاکنون 104 کیلومتر از این رودخانه‌ها و مسیل‌ها ساماندهی و لایروبی شده است.

او گفت: براساس مطالعات انجام شده، 214 کیلومتر دیگر از رودخانه‌ها و مسیل‌های مهم استان به ساماندهی نیاز دارد و نبود اعتبار ریالی مانع اصلی پیش روی این کار است.

وی تصریح کرد: برای دیوارسازی ساحلی، ساماندهی، لایروبی و بازگشایی هر کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های مهم استان به طور متوسط هشت میلیارد ریال اعتبار مورد  نیاز است.

مهندس نعیمی، مجموع اعتبار هزینه شده برای  مطالعه و شناسایی رودخانه‌ها و مسیل‌های مهم استان را 36 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: برای بازگشایی و ساماندهی رودخانه ها و مسیل‌های مهم استان 63 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

اومطالعه و شناسایی رودخانه های و مسیل‌های مهم اطراف شهربجنورد را از جمله مهمترین کارهای شرکت در این زمینه ذکر کرد و گفت : در اطراف شهر بجنورد 11 رودخانه و مسیل مهم مطالعه و شناسایی شده است که در مجموع حدود 20 کیلومتر رودخانه و مسیل مهم در اطراف شهر بجنورد نیاز ضروری به ساماندهی و بازگشایی دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مانع  اصلی کار ساماندهی و باز گشایی رودخانه و مسیل‌های مهم در سطح استان را فقدان تخصیص اعتبارات مناسب با حجم کارهای مانده اعلام کرد.

 

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی