سه‌شنبه, 3 مهر 1397

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

 

مدیریت دو سوم آب کشور مغفول مانده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: به فرض تحقق تمام برنامه های وزارت نیرو در طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب، باز هم مدیریت دو سوم از منابع آب کشور مغفول مانده است.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس "کاظم طاهریان" در نشست هماهنگی شرکتهای آب منطقه ای پنج استان شمالی کشور گفت: در برنامه های موجود تنها به یک سوم آبهای در دسترس توجه شده است و به هدر رفت آب ناشی از الگوی کشت نامناسب و استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار توجهی نشده و برنامه ای برای آن وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه الگوی کشت مناسبی با توجه به شرایط و منابع آب هر منطقه وجود ندارد، تصریح کرد: اگر الگوی کشت مناسب برای هر منطقه، تعریف و عملیاتی شود بخش عمده مشکل آب کشور حل خواهد شد.

او تاکید کرد: با توجه به منابع و مصارف آب در استان خراسان شمالی، کشت برنج و چغندر قند در این استان معنا ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با اشاره به ماهیت برنامه های وزارت نیرو برای مدیریت منابع آب کشور گفت: باید ببینیم وزارت نیرو به دنبال چه چیزی است و در نهایت چه می خواهد انجام دهد.

مهندس طاهریان گفت: اگر همه آنچه وزارت نیرو می خواهد انجام دهد محقق شود مهم است که ببینیم چه بخشی از منابع آب مدیریت می شود.

او افزود: متاسفانه در کشور الگوی کشت مشخصی وجود ندارد و سیاستی برای تغییر الگوی کشت دنبال نمی شود و اگر می شود بسیار ناچیز و تاثیری نداشته است.

وی گفت: هدر رفت منابع آب، مقوله ای است که کسی به فکر آن نیست و برنامه های اندک موجود در این زمینه نیز کارایی ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با تاکید بر اینکه این مقوله، مقوله ای ملی است و نیاز به رویکرد جدی دارد، خواستار توجه جدی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران به این مقوله شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی