سه‌شنبه, 1 آبان 1397

 

 

حریم و بستر 58 کیلومتر از رودخانه‌های خراسان شمالی تعیین شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: حریم و بستر 58 کیلومتر از رودخانه‌های خراسان شمالی در سال 94 تعیین شده است.  

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس " رضا نعیمی " گفت: استان خراسان شمالی شش هزار و 600 کیلومتر رودخانه و مسیل دارد که دو هزار و 100 کیلومتر آن رودخانه ها و مسیل‌های مهم است.

وی افزود: تا قبل از تشکیل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، 55 کیلومتر و از زمان تشکیل این شرکت در اوایل سال 1385 تاکنون، یکهزار و 600 کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های مهم استان مطالعه و حدود حریم و بستر آنها مشخص شده است.

او تصریح: طی یک سال گذشته حدود حریم و بستر 80 کیلومتر از رودخانه های مهم سطح استان  اعلام عمومی شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی روند کاهش اعتبارات مطالعه و ساماندهی حریم و بستر رودخانه های استان را مشکل اصلی پیش رو طی سالهای اخیر ذکر کرد و گفت: تخصیص اعتبار برای ساماندهی مسیلها بسیار ضروری است.

مهندس نعیمی با اشاره به مسیلهای اصلی شهر بجنورد و دیگر نقاط و کانونهای سکونت جمعیت در استان خواستار توجه بیشتری برای تخصیص اعتبار برای ساماندهی مسیلها شد.

او تصریح کرد: مکان، طول مسیلها و میزان اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی این مسیلها از طریق مکاتبات و گزارشهای رسمی به دستگاههای مسئول اعلام شده است.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی