یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

تفاهمنامه همکاری بین شرکت آب منطقه ای و محیط زیست خراسان شمالی مبادله شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اعلام کرد: تفاهمنامه همکاری بین این شرکت و اداره کل محیط زیست استان امضا و مبادله شده است.  

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس" سید ابراهیم علوی " هدف از امضا و مبادله این تفاهمنامه را ارتقای همکاری در زمینه آب و محیط زیست و اجرای بهتر وظایف قانونی در راستای توسعه پایدار حفاظت کمی و کیفی منابع آب ذکر کرد.

وی افزود: احیا و حفاظت از منابع آب استان با تاکید بر تالاب ها و رودخانه ها و همچنین افزایش سطح آگاهی های عمومی جوامع محلی، اصلاح الگوی کشت، معیشت جایگزین و گردشگری از جمله دیگر اهداف و برنامه های این تفاهمنامه است.

به گفته او، این تفاهمنامه بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، مفاد برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تفاهمنامه مشترک شش سال پیش وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کشور، بین شرکت آب منطقه ای و اداره کل محیط زیست خراسان شمالی  امضا و مبادله شده است.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی