پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

نشست آشنایی با چالشهای مدیریت آب استان ویژه دبیران دوره متوسطه استان برگزار شد

نشست ویژه دبیران دوره متوسط خراسان شمالی با محوریت آشنایی با چالشهای مدیریت آب این استان در تالار همایشهای شرکت آب منطقه ای برگزار شد.  

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب  منطقه ای خراسان شمالی این نشست در راستای مشارکت طلبی دبیران و جامعه دانش آموزی دوره متوسط استان برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب در جامعه برگزار شد و دبیران شرکت کننده در نشست با وضعیت منابع و مصارف آب استان در بخشهای مختلف آشنا شدند.

دبیران حضور یافته در این نشست پس از توضیحات مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در مورد منابع و مصارف آب استان از تاسیسات طرح آبرسانی به شهر بجنورد و سد شیرین دره بازدیدکردند و با روند تامین و توزیع آب شرب در مرکز خراسان شمالی آشنا شدند.

پس از آشنایی با چالشهای مدیریت آب استان، دبیران دوره متوسط خراسان شمالی در اظهارات شفاهی و همچنین فرمهای نظرسنجی خواستار تداوم برگزاری این نشستها و برخورد قاطع با متخلفین منابع آب استان شدند.

آنها  افزایش آب بها  کشاورزی را به عنوان عامل موثری در بازدارندگی از مصرف بی رویه آب دانسته و خواستند که برخورد قاطع با متخلفین منابع آب و افزایش آب بهای کشاورزی در دستور کار مسئولین قرارگیرد.

مدیریت رسوبات و اجرای طرح آبخیزداری در بالا دست سدها به منظور افزایش عمر مفید سدها از دیگر خواسته این دبیران  بود.

 

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی