پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی معرفی شد

آقای مهندس "مجتبی برغمدی" معاون پیشین برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، تکریم و آقای مهندس "محمدرضا رجایی" به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی این شرکت معرفی شد.  

به گزارش مدیریت روابط عمومی این شرکت، پیش از این، مهندس برغمدی به مدت حدود سه سال مسئولیت معاونت برنامه ریزی این شرکت و مهندس رجایی نیز مدیریت برنامه ریزی آب و بودجه این شرکت را برعهده داشته است.

این نشست با حضور معاون برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی