پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

برداشت بی رویه آب زیرزمینی دشتهای استان را تهدید می کند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی نسبت به عواقب برداشت بی رویه و غیرمجاز آب از منابع زیرزمینی این استان هشدار داد و خواستار همکاری مردم برای حفظ این منابع حیاتی شد.  

به گزارش روابط عمومی این شرکت مهندس "علیرضا عامری" اظهار داشت: برداشت بیش از اندازه آب از این منابع، علاوه بر کاهش سطح آب زیرزمینی، نابودی حجم قابل توجهی از آبخوانها، کاهش آبدهی قناتها ، چشمه‌ها و چاهها و خشک شدن آنها، هجوم آبهای شور و آلوده به آبخوانها، تغییر کیفیت آب و تغییر بافت خاک را به دنبال دارد.
وی هشدار داد: چنانچه برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی در دشتهای استان ادامه یابد موجب نشست زمین خواهد شد که امنیت سرمایه گذاریهای انجام شده در امور زیربنایی از جمله جاده ها، پلها، خطوط انتقال انرژی را تهدید می‌کند.
مهندس عامری گفت: از 11 دشت و یک زیرحوضه موجود در خراسان شمالی، هفت دشت شیروان، بجنورد، جاجرم، اسفراین، صفی آباد، شوقان و سملقان به علت برداشت بی رویه آب زیرزمینی، ممنوع اعلام شده و وضعيت دشتهاي شيروان، جاجرم و اسفراين بحراني است.
وی افزود: به علت برداشت بی‌رویه کشاورزان دشت اسفراین از منابع آب زیرزمینی سطح آب زیرزمینی در این دشت در 20 سال اخیر 15 متر پایین تر رفته است.
او گفت: دشتهای شیروان و صفی آباد نیز وضعیت مشابهی دارند و سطح آب زیرزمینی در این دو دشت در دو دهه اخیر به ترتیب بیش از 11 و هشت متر پایین تر رفته است.
او تاکید کرد: برای حفاظت و نگهداری از آبخوانهای زیرزمینی در دشتهای بحرانی، حفر چاه جدید برای مصارف کشاورزی، صنعت، خدمات و فضای سبز و همچنین افزایش بهره برداری از چاههای مجاز ممنوع و خلاف قانون است.
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی افزود: این شرکت در راستاي حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان، مجوز حفر چاه جدید و یا افزایش بهره برداری از چاههای موجود در دشتهای ممنوع و بحرانی صادر نمي كند
به گفته وی در شرایط کنونی مقدار برداشت آب از منابع آب زیرزمینی استان حدود 890 میلیون متر مکعب است در حالی که تنها 790 میلیون متر مکعب از منابع آب تجدیدپذیر استان آبخوانهای زیرزمینی را تغذیه می‌کند.
مهندس عامری از کشاورزان و بهره‌برداران منابع آب استان خواست تا با رعایت قانون و بهره‌برداری بهینه از منابع آب علاوه برجلوگیری از واردآمدن خسارت به منابع آب زیرزمینی، این منابع را برای نسلهای آینده نیز حفظ کنند.
 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی