یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
مطالعات تامین و انتقال آب شرب و صنعت شهرهای شیروان و فاروج از منابع آب آبرفتی و سازندی حد فاصل روستای سرانی تا سد گلول
مشخصات آگهی
 موضوع: مطالعات تامین و انتقال آب شرب و صنعت شهرهای شیروان و فاروج از منابع آب آبرفتی و سازندی حد فاصل روستای سرانی تا سد گلول
تشریح:

برای دریافت اسناد علاوه بر سایت میتوانید با مراجعه حضوری به مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی آن را دریافت نمایید.

واحد منتشر کننده: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/08/25
تاریخ آغاز: 1395/08/29
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1395/12/07
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/09/07
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1431