یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
نگهداری وتعمیرات تاسیسات آبی در دست بهره داری استان در سال 1395
مشخصات آگهی
 موضوع: نگهداری وتعمیرات تاسیسات آبی در دست بهره داری استان در سال1395
تشریح:

1

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/10/07
تاریخ آغاز: 1395/10/11
تاریخ اعتبار پیشنهاد:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/10/21
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1231