یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
واگذاری امور خدمات عمومی اداری پشتیبانی شرکت در سال 96
مشخصات آگهی
 موضوع: واگذاری امور خدمات عمومی اداری پشتیبانی شرکت در سال 96
تشریح:

اسناد را از شرکت آب منطقه ای دریافت کنید فایل ضمیمه شده آگهی روزنامه است.

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: اتفاقیه -خراسان شمالی
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/12/16
تاریخ آغاز: 1396/01/15
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1396/03/15
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/12/22
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1217