یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
امور خدمات حفاظت ونگهبانی از ساختمان های اداری تاسیسات و سدهای استان در سال 96
مشخصات آگهی
 موضوع: امور خدمات حفاظت ونگهبانی از ساختمان های اداری تاسیسات و سدهای استان در سال 96
تشریح:

1

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/12/19
تاریخ آغاز: 1395/12/25
تاریخ اعتبار پیشنهاد:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/01/15
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1259