یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
تهیه واجرای سازه وتجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ لاگ غلطکی تخلیه کننده عمقی سد سومبار
مشخصات آگهی
 موضوع: هیه واجرای سازه وتجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ لاگ غلطکی تخلیه کننده عمقی سد سومبار
تشریح:

1

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/06/05
تاریخ آغاز: 1396/06/25
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1396/09/25
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/06/25
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1219