یکشنبه, 29 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مرمت وبازسازی تاسیسات تامین آب (سدها)در حال بهره برداریاستان در سال 1394 مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 1394/11/15 324

نمایش مشروح آگهی

بازدید:324

رمت وبازسازی تاسیسات انتقال وتوزیع آب در حال بهره برداری استان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 1394/10/28 388

نمایش مشروح آگهی

بازدید:388