شنبه, 30 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تعمیر نگهداری وبهره برداری پست 132کیلوولت شیرین دره وخطوط20کیلوولت مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 1395/09/04 247

نمایش مشروح آگهی

بازدید:247

ساخت ایستگاه آب سنجی باباامان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 273

نمایش مشروح آگهی

بازدید:273