یکشنبه, 6 اسفند 1396

رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای حراسان شمالی
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی به خدمت:
شرح خدمت:

صدور مجوز  تخصیص آب از منابع آب استان

مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه به همراه کپی ، اصل کارت ملی به همراه کپی - سند مالکیت
اشخاص حقوقی : مجوز تاسیس شرکت - مدارک صاحبان شرکت

مراکز ارائه کننده خدمت:

ستاد مرکزی

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه مربوط - نظام نامه تخصیص آب(ابلاغی وزارت نیرو)-دستورالعمل اجرایی مرتبط با ماده آیین نامه اجرایی 16 (ماده واحده قانون الحاق به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ...) و ماده 57 (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت)

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی- سازمان صنعت، معدن و تجارت

هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 1 ماه
شرایط خاص خدمت:

درخواست تخصیص آب

شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 تکمیل فرم تقاضانامه متصدی تشکیل پرونده متقاضی نسبت به تکمیل فرم اقدام نماید
2 بررسی تخصیص کارشناس تخصیص در امور منابع آب تکمیل پرونده و ارسال به کمیته مدیریت منابع آب و قرار گیری در نوبت و پس از فرارسیدن موعدمقرر تشکیل جلسه و بررسی پرونده
3 ابلاغ تخصیص کارشناس تخصیص در امور منابع آب ابلاغ تاییدیه تخصیص به متقاضی
4 ارسال پاسخ به امور آب مربوطه کارشناس آبهای زیرزمینی ارسال پاسخ به امور آب مربوطه
5 ابلاغ پاسخ به متقاضی مدیر امور آب شهرستان ابلاغ پاسخ به متقاضی
نام نام خانوادگی سمت تلفن
حبیب اله مرتضوی سرپرست امور منابع آب بجنورد 32226939
رضا نمازی سرپرست امور منابع آب شهرستان اسفراین 36235011
جعفر حجی پور سرپرست امور منابع آب شیروان 37233881-3
اسحاق خسروپناه رئیس دفتر نمایندگی آب مانه و سملقان 32922167

 


 

 

 

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا