پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

 

 

سوال: 

 ساعت آغاز و پایان وقت اداری شرکت چه زمانی است؟

پاسخ:

شما می توانید برای انجام امور ، طرح دیدگاه ها و ارائه شکایات در اوقات اداری شرکت که به شرح زیر نوشده است به شرکت مراجعه کنید:

- روزهای عادی از ساعت 7:15 تا ساعت 14:15

- روزهای پنج شنبه از ساعت 7:15 تا ساعت 13:15

 
 
 
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا