شنبه, 30 تیر 1397
 

 

 

شایان ذکر است این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای این شرکت ایجاد نمی کند


 

نام  *  
نام خانوادگی  *  
جنسیت  *  
مقطع تحصیلی  *  
رشته تحصیلی  *  
نام دانشگاه محل تحصیل  *  
تلفن تماس  *  
رزمه کاری