سه‌شنبه, 1 آبان 1397

   تحصیلات (دانشگاهی):

مقطع/ سطح

رشته/ گرایش

کارشناسی  مهندسی عمران - تاسیسات آبی
 

 پیشینه مدیریتی :

سوابق مدیریتی

نام دستگاه

عنوان پست مدیریتی

مدت

سال شروع

سال خاتمه

در بخش آب

امور آب و فاضلاب شهر بجنورد رئیس اداره بهره برداری شبکه و تاسیسات   1381 1383
شرکت آب و فاضلاب شمال خراسان معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت   1383 1385
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی معاون مهندسی توسعه   1385 1389
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی   1389 1389
مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره   1389 1395
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل   1395  
 

شرح وظایف :

- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

-  تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی‌، برنامه‌ عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.

- پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.

- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آئین‌نامه مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

- پیشنهاد آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

-  پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

- نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت باستثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است. 

- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب مراجع ذیصلاح.

- ارائه گزارشات لازم.

- انجام سایر وظایف محوله.

 بازدید:5681
آخرین به روزرسانی: 1396/04/26