سه‌شنبه, 1 آبان 1397

   تحصیلات (دانشگاهی):

مقطع/ سطح

رشته/ گرایش

کارشناسی

 زمین شناسی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی - منابع انسانی
 

 پیشینه مدیریتی :

سوابق مدیریتی

نام دستگاه

عنوان پست مدیریتی

مدت

سال شروع

سال خاتمه

در بخش آب

آب منطقه ای خراسان شمالی

سرپرست مدیریت روابط عمومی

 

84

تاکنون

سخنگوی شرکت و مشاور مدیر عامل در امور افکار عمومی و سرمایه های اجتماعی   88  تاکنون
 • شرح وظایف :
 • ارتباط پویا با روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو برای اعمال سیاستهای کلی روابط عمومی وزارت نیرو و بخش آب کشور در استان و برنامه ریزی و هماهنگی برای انعکاس سیاست‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و کارکردها و مواضع شرکت به مخاطبان.
 • آگاهی و تسلط و تاثیر بر منابع پایه اطلاعات و پیامهای وسایل ارتباط جمعی ملی و محلی در زمینه مدیریت منابع آب بررسی مطبوعات برای اطلاع رسانی.
 • برنامه‌ریزی برای همسوکردن افکار عمومی برای شکوفایی میان مدت و دراز مدت سازمان در راستای تحقق اهداف و ماموریتهای شرکت.
 • ورود به عرصه‌های تصمیم‌ساز شرکت و مسوولیت‌پذیری برای افکار عمومی.
 • برنامه ریزی برای  افزایش ضریب نفوذ اطلاع رسانی و تحلیل و تشریح ارزشها، ویژگیها و دیدگاههای شرکت از طریق ارتباط با وسایل ارتباط جمعی و فعالیتهای انتشاراتی و تبلیغاتی.
 • تمرکز بر اطلاعات و اخبار فعالیتهای شرکت برای تنظیم سیاستهای خبری و اطلاع رسانی شرکت از طریق حضور در جلسات مهم شرکت و دریافت گزارش عملکرد و اطلاعات از بخشهای مختلف شرکت.
 • مدیریت کلان پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت.
 • ارائه مشاوره درحوزه‌های ارتباطی و اجتماعی به مدیریت عامل و معاونان و مدیران.
 • برنامه‌ریزی برای مشارکت در تبلیغات عمومی نظام از طریق ارتباط وهمکاری با مراکز تبلیغی و عقیدتی کشور نظیر سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
 • ایجاد تعامل درون سازمانی برای برگزاری مراسمها با همکاری بخشهای مختلف و مرتبط شرکت.
 • نظارت بر پیمایش، پژوهش و افکار سنجی در خصوص مسائل بخش آب.
 • انجام سایر وظایف محوله .
 بازدید:2847
آخرین به روزرسانی: 1395/10/15