پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی رتبه ششم کشور را کسب کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: این شرکت در ارزیابی عملکرد در سال 1389 رتبه ششم را در بین 30 شرکت آب منطقه‌ای کشور کسورکسب کرده است.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی مهندس "علیرضا عامری" افزود: در بررسی‌های تفکیکی انجام شده در بخشهای مختلف فعالیتهای شرکتهای آب منطقه‌ای کشور توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی در فعالیتهای برنامه‌ریزی و مطالعات پایه منابع آب رتبه دوم، در رضایت ذینفعان بیرونی و مسوولیت‌های اجتماعی رتبه پنجم و در بخش حفاظت و بهره‌برداری نیز رتبه هفتم را کسب کرده است.
وی تصریح کرد: این شرکت در بخش مدیریت مالی و اقتصادی در بین شرکتهای آب منطقه‌ای کشور رتبه هشتم، در فعالیتهای طرح و توسعه رتبه نهم و در بخش توانمندسازی نیز رتبه نهم را کسب کرده است.
او گفت: در مجموع بررسی‌های انجام شده در بخشهای مختلف، رتبه ششم کشوری به شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی با اشاره به فعالیت‌های در دست انجام ابراز امیدواری کرد که این شرکت در بررسی‌های بعدی بتواند رتبه بالاتری را به خود اختصاص دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اهداف و برنامه های این شرکت را نیز اعلام کرد و گفت:‌ مهار آبهای مرزی با اولویت آبهای مشترک،‌ ایجاد تعادل در منابع آب زیرزمینی با هدف توسعه پایدار، تامین آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف از طریق تنظیم و بهره برداری منابع آب ، اصلاح ساختار مصرف آب و افزایش سهم بخش صنعت از اهداف بلند مدت این شرکت است.
مهندس عامری،‌کنترل ، مهار وتنظیم جریانهای سطحی با احداث سدهای مخزنی، ایجاد تشکلهای بهره برداری آبهای زیرزمینی و شبکه های آبیاری، صدور سند ملی آب برای مصرف کنندگان بخش کشاورزی و اعمال سیاست نرخ گذاری مناسب آب با توجه به ارزش اقتصادی آن را از دیگر اهداف بلند مدت این شرکت برشمرد.
او گفت: ایجاد سازه های مهار آبهای مرزی، ساماندهی رودخانه مرزی سومبار، کنترل و مهار سیلابهای حوزه آبریز گرگانرود برای جلوگیری از تخریب جنگل گلستان، افزایش میانگین حجم آب تنظیم شده استان به رقم 189 میلیون متر مکعب در سال، تداوم ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب سدها با پوشش8400 هکتار و بهبود وضعیت بهره برداری از منابع آب سطحی با احداث بندهای انحرافی و ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 20 میلیون متر مکعب از مهمترین برنامه های میان مدت این شرکت است.
وی تامین آب شرب شهرهای اصلی استان ، اصلاح ساختار مصرف آب و کاهش سهم کشاورزی از 94 درصد به 87 درصد با افزایش بازدهی آب کشاورزی، ایجاد تشکلهای کشاورزی در پایین دست سدهای اسفراین، شیروان و شیرین دره و تعیین حریم وبستر رودخانه های استان را از دیگر اهداف کوتاه مدت این شرکت اعلام کرد.
 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی