پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

تقدیر از مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران لوح تقدیر دریافت کرد.  

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران در این لوح سپاس خطاب به مهندس حمید میرزایی مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی نوشته است: "از آن جا که تلاشهای مبتنی بر اندیشه تجربه و تعهد جنابعالی در حوزه بهره برداری شایسته و چشم گیر ارزیابی گردیده است ضمن سپاس و قدردانی از اقدامات صورت گرفته امید است با انسجام و آمادگی در پیشبرد اهداف مدیریت منابع آب آن استان موفق و موید باشید" .

 

 

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی