یکشنبه, 29 مهر 1397
 
 
کد سند:    
اجاره بخشی از اراضی ساختمانهای تحت مالکیت شرکت در محدوده شهر شیروان
مشخصات آگهی
 موضوع: اجاره بخشی از اراضی ساختمانهای تحت مالکیت شرکت در محدوده شهر شیروان
تشریح:

تجدید آگهی

واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 20میلیون ریال با اعتبار حداقل سه ماه وقابل تمدیدتا 3ماه دیگر
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: اتفاقیه -خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/14
تاریخ آغاز: 1395/11/14
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1396/02/27
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/11/27
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1091