شنبه, 23 آذر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هرهفته_الف_ب_ایران
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان

مقایسه بارندگی تجمعی دهم آذرماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 98-99

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 97-98

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

      نسبت به سال آبی  
        97-98

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

0.0

28.5

38.9

31.7

-10.4

-26.7

-3.2

-10.0

0.0

2

شیروان

0.0

19.6

46.9

33.3

-27.3

-58.2

-13.7

-41.2

0.0

3

سد اسفراین

0.0

24.5

54.0

29.9

-29.5

-54.6

-5.4

-18.1

0.0

4

سنخواست

0.0

29.0

13.6

20.5

15.4

113.2

8.5

41.4

0.0

5

اسفراین

0.0

14.1

24.9

27.5

-10.8

-43.4

-13.4

-48.8

0.0

6

جاجرم

0.0

34.0

16.5

13.5

17.5

106.1

20.5

152.3

0.0

7

فاروج

0.0

22.7

52.2

35.0

-29.5

-56.5

-12.3

-35.1

0.0

8

آشخانه

0.0

27.6

28.0

40.3

-0.4

-1.4

-12.7

-31.6

0.0

متوسط ایستگاهها

0.00

25.0

34.4

29.0

-9.4

-27.3

-4.0

-13.7

0.00