دوشنبه, 27 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
خدمات بخش مدیریت آب در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
سد شیرن دره
سد شیروان

مقایسه بارندگی تجمعی دوازدهم خرداد ماه سال آبی جاری نسبت به سال آبی  گذشته و متوسط درازمدت


 

ردیف

نام ایستگاه

بارندگی 24 ساعته گذشته
*

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 97-98

 بارندگی تجمعی تا تاریخ یاد شده
 96-97

 بارندگی تجمعی  دراز مدت  تا تاریخ یاد شده

افزایش یا کاهش بارندگی

افزایش یا کاهش بارندگی

بارندگی در شب
گذشته

      نسبت به سال آبی  
        96-97

نسبت به درازمدت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

مقدار

درصد

مقدار

درصد

1

بجنورد

12.3

398.9

168.0

201.9

230.9

137.4

197.0

97.5

12.3

2

شیروان

0.0

349.5

203.6

228.3

145.9

71.7

121.2

53.1

0.0

3

سد اسفراین

0.0

486.0

157.5

268.8

328.5

208.6

217.2

80.8

0.0

4

سنخواست

1.0

333.8

124.8

189.6

209.0

167.5

144.2

76.1

1.0

5

اسفراین

0.0

309.2

93.6

228.7

215.6

230.3

80.5

35.2

0.0

6

جاجرم

0.0

232.0

103.4

127.3

128.6

124.4

104.7

82.2

0.0

7

فاروج

0.0

372.7

164.6

252.4

208.1

126.4

120.3

47.7

0.0

8

آشخانه

11.4

336.4

153.1

272.5

183.3

119.7

63.9

23.4

11.4

متوسط ایستگاهها

3.09

352.3

146.1

221.2

206.2

141.2

131.1

59.3

3.09

 بازدید:12545
آخرین به روزرسانی: 1398/03/12